Lời cuối tuyệt vọng của người đánh cắp máy bay để tự sát ở Mỹ

Trao đổi với kiểm lưu trước khi đâm máy bay xuống đất, Russell nói mình là kẻ vô dụng và khẳng định "không muốn làm hại ai". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment