Loạn biển số nhà trên những con đường mới ở thủ đô

Lạc mê cung, loạn số nhà ở TP.HCM Phố Tố Hữu có chiều dài 3,4 km đi qua một phần quận Thanh Xuân, giao cắt với đường Khuất Duy Tiến được HĐND TP thông qua nghị quyết đặt tên từ 6/12/2013. Sau... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment