Loài dơi không đuôi có thể là nguồn gốc gây ra đại dịch Ebola

Loài dơi ăn sâu bọ trú ngụ tại một thân cây rỗng ở một làng hẻo lánh tại Guinea có thể chính là vật chủ gây ra đại dịch Ebola kinh hoàng đang hoành hành và cướp đi sinh mạng của hơn 7.800 người trên thế giới. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment