Lo Việt Nam thành bãi rác công nghệ Trung Quốc

Không ít ý kiến cảnh báo việc Trung Quốc “xuất khẩu” công nghệ lạc hậu, ô nhiễm ngành dệt may vào Việt Nam. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment