Lilly Nguyễn khóc khi bị treo người trên dây

Vốn sợ độ cao, người mẫu thấy khó khăn khi hoàn thành các cảnh quay trên không trong phim mới. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment