‘Like Father, Like Son’: Câu chuyện trao nhầm con của người Nhật Bản

Đề tài bệnh viện trao nhầm con thực tế không xa lạ trên màn ảnh. Nhưng hiếm ai tiếp cận nó thành công như đạo diễn Hirokazu Kore-eda người Nhật Bản với “Like Father, Like Son”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment