Lịch trình "không trật 1 phút" trái tim sống "bay" từ Hà Nội tới Huế ghép tạng

(NLĐO)- Một trong những yếu tố quan trọng để ca ghép tạng thành công là quá trình vận chuyển. Tất cả mọi thủ tục để trái tim được đặt vào vị trí chuẩn bị sẵn trên máy bay được hoàn tất chỉ trong vòng 15 phút. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment