LG ra smartphone tầm trung giá 232 USD

LG Ray có màn hình 5,5 inch, bộ khung kim loại. Máy chuẩn bị được phát hành tại Đông Âu và khu vực Mỹ La tinh. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment