Lễ hội siêu xe, xe sang ở Miami

Hàng trăm mẫu siêu xe, môtô, phi thuyền và xe sang vừa có cuộc tụ họp tại lễ hội tốc độ ở Miami (Mỹ). Sự kiện có tên Festivals of Speed Miami 2015. Hàng loạt mẫu... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment