Lâu đài bay A380 quá lớn để sinh lời

Airbus đã chi 25 tỷ USD để phát triển A380 nhưng đến nay, họ mới nhận được một phần 10 lượng đơn đặt hàng so với dự tính. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment