LaptopThinkPad RAM 128 GB lộ diện

ThinkPad P52 chưa được công bố giá bán, song nhiều khả năng máy nằm trong phân khúc cạnh tranh trực tiếp các mẫu laptop RAM 128 GB của Dell. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment