“Lập trình” tâm lý, từ khóa chinh phục tiếng Anh

AJ Hoge đã chỉ ra tâm lý chính là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến việc tiếp thu tiếng Anh. May mắn là chúng ta có thể tự tác động, hay “lập trình” tâm lý để chúng trở nên tích cực với việc học. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment