Lắp camera giám sát công chức Hải quan

Đây là một trong những nội dung của kế hoạch phòng chống tệ nạn phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng năm 2015 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ lắp đặt camera tại các địa bàn có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) lớn.... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment