Lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc xử lý án tham nhũng

(Dân trí) - Năm 2015, Ban Nội chính Trung ương sẽ tham mưu giúp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lựa chọn địa chỉ, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.
 >> Ông Phan Đình Trạc điều hành công việc của Ban Nội chính Trung ương Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment