Lão nông gần 20 năm giữ lửa cho vật cổ truyền Hà Nam

Nhờ tâm huyết của những người như ông Đỗ Xuân Thành, từ nhiều năm nay vật cổ truyền vẫn có sức sống và trở thành một môn thể thao có thế mạnh của người dân xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, Hà Nam. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment