Lãnh đạo quận, huyện được yêu cầu đi thực tế nhiều hơn

Chủ tịch UBND các quận/huyện ở Đà Nẵng được yêu cầu đi thực tế cơ sở, tham gia với các lực lượng chức năng để nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment