Làng xuất ngoại và những trái đắng chưa kể

Nhiều biệt thự, xe hơi đã hiện diện tại đây, nhưng phía sau ánh hào quang xuất ngoại và những đồng ngoại tệ là cả những trái đắng khó nuốt, mà chỉ có những người trong cuộc mới tận tường. Biệt thự, xe hơi nhờ xuất ngoại Con đường dẫn vào thôn... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment