Làng "phát tài" nhờ cây phất lộc

(Dân trí) - Làng phát lộc vào vụ khoảng từ tháng 8 đến cuối tháng 10 hàng năm, mang lại cho mỗi hộ gia đình từ 100 – 200 triệu đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment