Lần đầu tiên xuất khẩu rơm sang Nhật

Nguồn phụ phẩm rơm rất lớn ở miền Tây thường đốt bỏ sau khi thu hoạch lúa, sẽ được chế biến, xuất khẩu sang Nhật Bản làm thức ăn chăn nuôi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment