Làm thế nào đòi tiền đã gửi về cho chồng suốt 6 năm?

Anh ấy không chia cho tôi một đồng nào, nói rằng tiền tôi đi làm ở nước ngoài gửi về đã chi tiêu sinh hoạt hết sạch, trong khi 6 năm xa nhà tôi tằn tiện tiết kiệm để lo cho gia đình. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment