Làm sao để thoát khỏi người chồng ghen tuông, gia trưởng?

Nhiều lúc tôi nghĩ sẽ trốn khỏi ngôi nhà này để đi tìm cuộc sống mới nhưng nghĩ đến con, tôi lại không dám bỏ đi. Tôi sợ chồng tôi sẽ truy tìm tôi, trả thù gia đình tôi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment