Làm giả giấy tờ, bán ôtô của người khác lĩnh 11 năm tù

Để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hùng thuê ôtô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang bán. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment