Làm giả con dấu cho người xây dựng trên đất lấn chiếm

(Dân trí) - Vợ chồng Mạnh, Thuận làm giả tài liệu, con dấu, chữ ký của lãnh đạo UBND các cấp ở Hà Nội để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng muốn hoàn thiện hồ sơ xin cấp nước sạch tại khu vực đất nông nghiệp, đất lấn chiếm không được cấp phép xây dựng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment