Lách luật cho cán bộ du lịch nước ngoài bằng tiền ngân sách?

UBND Tiền Giang cử đoàn cán bộ sắp nghỉ hưu, không liên quan đến chuyên môn đi Hà Lan và Nga học kinh nghiệm xây đê điều khiến dư luận bức xúc. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment