Lá dong gói bánh chưng 100.000 đồng/bó vẫn khan hàng

Anh Ngọc ở Tràng Cát, Ngọc Liên (Thanh Oai, Hà Nội) trồng 2 sào lá dong ở ngay vườn cạnh nhà. Anh cho biết, năm nay lá dong mất mùa, cây cháy lá nên dự kiến không đủ để cung cấp ra thị trường những ngày sát Tết. Thông thường, các năm trước, mỗi... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment