Là do duyên số

(Dân trí) - Bà Nụ vốn hiền lành tốt bụng, hay giúp đỡ chòm xóm, nhà cũng thuộc diện đủ ăn. Song bà đẻ được ba đứa con thì có thằng Hà bị ngọng, nó có tật ở lưỡi, nói chẳng nên câu, chỉ người nhà lắng nghe mới biết nó muốn gì. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment