Kỷ yếu có hình Steve Jobs được bán giá hơn 12.000 USD

Dù yêu hay ghét Apple, mọi người vẫn phải thừa nhận Steve Jobs là một thiên tài. Hầu hết những cuốn sách viết về đồng sáng lập Apple đều cho rằng ông là một người cực kì cá tính. Một tài khoản eBay có tên “bcwright77” vừa cho bán đấu giá một quyển... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment