Kỹ sư Việt ở Bloomberg: "Hãy để người trẻ chinh chiến"

Từng sinh sống và học tập ở Việt Nam, Ukraine, Singapore và hiện đang làm việc cho Bloomberg London, anh Lê Quốc Việt chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment