Kinh tế Ukraine chạm đáy

Nền kinh tế Ukraine suy sụp nhanh nhất thế giới trong năm 2015, với GDP giảm 6,5% kể từ tháng 4-2014 đến nay, hơn cả Libya (giảm 6,4%) và Macau (giảm 6%). Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment