Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất 24 năm

(NLĐO)- Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2014 lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua không đạt được mục tiêu do chính phủ đề ra, đồng thời rơi xuống mức thấp nhất trong 24 năm qua. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment