Kinh tế Mỹ sẽ ra sao dưới thời Donald Trump?

Với sự hỗ trợ của Quốc hội, khi đảng Cộng hòa kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, ông Trump sẽ có khả năng thực hiện những thay đổi lớn, có hiệu lực trong dài hạn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment