Kiến nghị Bộ trưởng Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Vicem

(Dân trí) - Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm cán bộ lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) và cán bộ có liên quan đến những khuyết điểm, tồn tại đã được nêu ra trong kết luận thanh tra. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment