Kiên Giang có tân chủ tịch tỉnh

Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đối với ông Phạm Vũ Hồng. Hai Phó chủ tịch UBND tỉnh được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment