Không riêng Obama, cả Nhà Trắng sượng sùng khi đón Trump

Tổng thống Obama, đội ngũ nhân viên Nhà Trắng và rất nhiều người trong tầng lớp tinh hoa chính trị Washington vẫn chưa làm quen được với khái niệm 'tổng thống Trump'. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment