Không phải cây bị sâu bệnh là đốn hạ ngay!

(Dân trí) - “Cây xanh cũng như con người, có lúc khỏe, lúc yếu. Nếu cây nào bị bệnh thì phải tìm cách chữa trị sớm, nếu quá nặng thì mới tính đến chuyện phải chặt bỏ; tránh đốn hạ 1 cách tùy tiện…” – Giáo sư Trần Văn Mão, đã 51 năm nghiên cứu về bệnh cây cho biết. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment