Không lực Nga – người khổng lồ nhiều tuổi

Nga sở hữu phi đội chiến đấu cơ lớn thứ hai thế giới nhưng hầu hết được "khai sinh" từ thời Chiến tranh Lạnh và đang trở nên già cỗi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment