Không khí sốc, cam chịu bao trùm đại bản doanh Hillary Clinton

Các nhà tài trợ hàng đầu của Hillary Clinton tỏ ra bị sốc và bi quan khi Donald Trump đang ở rất gần cửa vào Nhà Trắng.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment