Không đúng chỗ

Ông Cem Özdemir, lãnh đạo Đảng Xanh ở Đức, đang bị điều tra sau khi xuất hiện bên cạnh một cây cần sa trong đoạn video thử thách dội nước đá (“Ice Bucket Challenge”) đăng trên YouTube. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment