Không đội nón bảo hiểm còn đánh CSGT

Bị CSGT dừng xe kiểm tra, Tòng cùng em trai dùng nhiều lời lẽ thóa mạ và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment