Không cần nhập mật khẩu khi tải app miễn phí trên iOS 8.3

iOS 8.3 sẽ có thêm tùy chọn cấu hình mới trong mục Touch ID & Passcode với tên gọi Password Settings. Trong thư mục này, người dùng có thể chọn việc hỏi mật khẩu khi tải về ứng dụng và nội dung từ iTunes, bao gồm cả việc tải về không cần nhập... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment