Khởi tố điều tra hình sự 7 vụ vi phạm lâm luật

(Dân trí) - Trong năm 2014, trong quá trình kiểm tra, truy quét và xử lý vi phạm pháp luật, Cơ quan kiểm lâm các cấp TP Đà Nẵng đã lập hồ sơ khởi tố, điều tra hình sự 7 vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment