Khói mù mịt ở Parkson Lê Đại Hành, dân tháo chạy

Khói bốc lên nghi ngút, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy xuống đường. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment