Khó xem diễu binh trực tiếp trên phố Sài Gòn

Video trực tiếp lễ diễu binh 40 năm thống nhất đất nước Tường thuật trực tiếp Diễu binh kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước   Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment