Kho đông lạnh chìm trong biển lửa, dân nháo nhào tháo chạy

 Kho chứa tôm đông lạnh nằm giữa khu dân cư chìm trong biển lửa kèm theo những tiếng nổ lớn khiến hàng chục hộ dân nháo nhào tháo chạy. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment