Khi Nam Cực xông tới sân nhà

Có thể cả đời bạn không đặt chân đến Nam Cực nhưng những gì xảy ra ở khu vực xa xôi này sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến nơi bạn sống. Đó là cảnh báo của 9 nhà khoa học Anh và Mỹ đã dành nhiều thập kỷ nghiên cứu Nam Cực và vùng biển Nam Băng Dương. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment