Khách báo mất nhiều triệu đồng trong tài khoản ngân hàng

Thẻ ATM vẫn trong nằm trong ví nhưng tài khoản của chị Nga bị rút mất 19 triệu đồng. Nhiều người tại Ninh Bình cũng bị mất từ 200.000 đồng đến 20 triệu đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment