Kẻ hái trộm rau đoạt mạng chủ nhà trong đêm

Bị cụ bà 71 tuổi la mắng vì phát hiện hái trộm rau, Vĩnh đe dọa rồi bóp cổ cụ cho đến chết. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment