Kẻ bắt cóc con tin Paris từng gặp cựu tổng thống Pháp Sarkozy

Amedy Coulibaly, tay súng thực hiện vụ bắt cóc con tin ở Paris hôm qua là một thành phần bất hảo, ra tù vào tội nhiều lần, nhưng cũng từng gặp ông Sarkozy năm 2009 khi ông là tổng thống Pháp. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment