Kẻ bắt cóc con tin Paris bị tiêu diệt bằng 40 phát đạn

Đặc nhiệm Pháp đã chuẩn bị nhiều phương án trước khi quyết định đột kích vào bên trong tiệm tạp hóa ở gần Paris để giải cứu con tin và bắn hạ kẻ bắt cóc bằng 40 phát đạn.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment