Julia Roberts sợ phải đứng trước máy quay của chồng

Daniel Moder, hôn phu của “người đàn bà đẹp”, cũng chính là quay phim của “Secret in Their Eyes” - bộ phim mà Hollywood làm lại từ nguyên tác của Argentina. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment